Fältcom -effektiv IT för fordonsbranschen

Gemensam IT-plattform för hela fordonsparken

Med en gemensam plattform för alla IT-behov är det möjligt att minimera antalet maskinvaruinstallationer för hela fordonsparken – utan att försämra funktionaliteten. Plattformen kan kopplas till företagets affärssystem eller tredjepartssystem. Uppgraderingar och nedladdning av information kan göras på distans. Dessa egenskaper, i kombination med det faktum att all kommunikation ständigt övervakas, gör MIIPS® till ett säkert system att förlita sig på i framtiden.

Fältcom hårdvara:

  • Kommunikationsplattform (3G och 4G)
  • Skärmar
  • Utrustning för kameraövervakning
  • WiFi -kit
  • Tillbehör

Fältcom programvara:

  • positionering
  • fjärrravläsning av färdskrivare
  • realtidssystem för kollektiv- och tung -trafik
  • övervakning