GeoSignage® är ett CMS för infotainment

GeoSignage är ett Content Management System, skräddarsytt för infotainmentsystem i kollektivtrafik. I takt med att bildskärmspriserna sjunker och informationskraven ökar, blir det ett naturligt val att utrusta bussar, spårvagnar, tåg, hållplatser och stationer med bildskärmar. GeoSignage CMS är den intelligenta mjukvaran som gör bildskärmarna till en effektiv kommunikationskanal.

  • Byggt för att möta behoven för kollektivtrafikens olika aktörer
  • Maximerar nyttan med ett infotainmentsystem
  • Enkel och flexibel positionsstyrning
  • Dynamiskt anpassad uppspelning
  • Användarvänlig, kostnadseffektiv administration
  • Fungerar utan kontinuerlig internetuppkoppling